משקיעים רבים נמנעים ממינוף בשוק ההון ובמידה רבה של צדק. 

בניגוד למשכנתה בה הקוביננטים הם נוחים להבנה וקבועים, מינוף בשוק ההון יכול להגדיל עד מאוד את הסיכון שלנו,  בעיקר אם אנחנו לא מבינים כיצד הוא עובד. 

הסיבה לכך היא שבניגוד להלוואה לרכישת נדל"ן (הידועה בתור משכנתה) בה שינויים בשווי הבטוחה אינם משפיעים כלל על היכולת שלנו להמשיך להחזיק בנכס בו השקענו, בשוק ההון לשווי הבטוחה יש משמעות והשפעה קריטית. 

הסיבה לכך היא שכאשר אנחנו לוקחים הלוואה מהברוקר שלנו, כנגד תיק ני"ע הוא דורש שאותם ני"ע ישארו אצלו כבטוחה למקרה שלא נוכל להחזיר את כספי ההלוואה.

כיוון שהשווי של ני"ע יכול לנוע בקיצוניות הברוקר תמיד ידרוש ששווי התיק יישאר גבוה ביחס לגובה ההלוואה שלקחנו. במידה ושווי התיק שלנו יורד מעבר לאותה רמה אנחנו נקבל קריאת מרג'ין מהברוקר (MARGIN CALL) בה נידרש באופן מיידי להחזיר את כספי ההלוואה או להוסיף כסף נוסף לתיק ני"ע. מבחינה מהותית הדרישה בשתי האפשרויות היא שנחזיר את היחס בין החוב שנטלנו ובין גודל הבטוחה לתחום בו הברוקר יודע שכספו מוגן. 

מסיבה זו במשברים פיננסים אנחנו בדרך כלל רואים כיצד גל של מימושי מרג'ין יכול ליצור תגובת שרשרת ולהביא את השחקנים הממונפים להפסדים אדירים עד כדי אובדן כל כספי הקרן.

מחשבון המינוף בשוק ההון נועד לעזור למשתמשים בו להבין כמה מינוף הם יכולים לקחת באופן בטוח, בין אם לרכישה של ני"ע אחרים, השקעות אלטרנטיבות ואפילו לטובת צרכנות אישית ותכנון אסטרטגיה מיסויית בשוק ההון.

מחשבון זה זמין ללקוחות החברה בלבד.