במקרים בהם משקיעים מבקשים לחיות באמצעות תזרים המזומנים הנובע מנכסיהם, עולה שאלת משמעות של הכנסה קבועה מהשקעות, וכמה כסף נדרש לצבור על מנת להיות מסוגלים "למשוך משכורת" מההשקעות שלנו באופן פסיבי.

מחשבון חופש כלכלי עוזר לנו לחשב איזה שווי נטו נצטרך כדי "למשוך משכורת" מההשקעות שלנו, תוך שהן ממשיכות לצמוח בערכן, וכמה זמן צפוי לקחת לנו להגיע לשם.

אתם מזינים למחשבון את ההכנסות וההוצאות הנוכחיות שלכם, את שיעור התשואה הצפוי על הקרן, את גובה סכום ההכנסה הפסיבית שתרצו למשוך, והמחשבון מחשב תוך כמה זמן אתם צפויים להגיע ליעד.

מחשבון זה זמין ללקוחות החברה בלבד.